Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size
Tools Cijfers met Excel

Cijfers met Excel

Van QMP-percentages naar (rapport) cijfers

via een Excel invoegtoepassing (add-in)
(met dank aan Michel Duijvestijn van Hogeschool Rotterdam voor het maken en beschikbaar stellen van deze tool)

Globale stappen:

 1. In Excel de invoegtoepassing installeren (eenmalig)
 2. In QMP toetsresultaten exporteren
 3. In Excel de toetsresultaten verwerken met de invoegtoepassing (cesuur instellen en cijferberekenen)

1. In Excel de invoegtoepassing installeren

Download eerst de invoegtoepassing en plaats deze ergens op de harde schijf.
De versie te gebruiken bij v4UK: toetsenV4.xlam
De versie te gebruiken bij v5NL: toetsenV5.xlam
(N.B. ze zijn niet tegelijk te gebruiken; altijd de ene of de andere aanvinken bij de beschikbare invoegtoepassingen, zoals onder bij punt 5)

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van knop en klik op Opties voor Excel.
  (Bij Office 2010: klik op Bestand en vervolgens op Opties)
 2. Klik op Invoegtoepassingen en selecteer vervolgens Excel-invoegtoepassingen in het vak Beheren.
 3. Klik op Start.
 4. Klik op Bladeren om de invoegtoepassing op te zoeken
 5. Schakel in het vak Beschikbare invoegtoepassingen het selectievakje ToetsenVx (waarschijnlijk is deze al automatisch aangevinkt) in en klik vervolgens op OK.
  Nadat Toetsen is geladen is het tabblad Toetsen zichtbaar in het lint van Excel

2. Exporteren van toetsresultaten.

Gebruik hiervoor het rapporttemplate “ExcelTool Cesuur” bij Export for Excel
en open het bestand in excel.

3. De cijferberekening in Excel

 1. Klik op het tabblad Toetsen
  Er zijn een aantal nieuwe knoppen zichtbaar:
 2. Klik op Autofilter
  Als alle benodigde informatie aanwezig was in het geexporteerde bestand, dan komt er GEEN (fout)melding. Anders wordt er wel aangegeven wat er nog niet klopt.
  Er is een werkblad STATUS bijgekomen. Hier kun je eventueel nog wat zaken controleren.
 3. Klik op Cijfers (her)bepalen
  Er komen een aantal werkbladen bij: Cesuur en Originele data.
  Er worden direct al cijfers berekend aan de hand van een al ingestelde cesuur. Deze cesuur kan aangepast worden aan de eigen wensen (zie werkblad Cesuur). Na instellen van een cesuur worden de cijfers herberekend. Eventueel op de knop herberekenen klikken.
  Scores kunnen eventueel aangepast worden aan de hand van de gegeven antwoorden.
  Het is mogelijk dat er gegevens met rood worden gearceerd. Dat betekent dat er iets niet goed berekent kan worden. Dit gebeurt bijv. bij toetsen met een andere status dan “Finished normally”.

 

Opmerkingen

Deze tool is getest met Perception V4.4 UK. Deze invoegtoepassing gaat uit van Engelse versie van QMP.
Voor V5.4 wordt er nog een aparte rapporttemplate gemaakt en getest.

Zie ook de toelichting van Michel Duijvestijn.

Deze tool wordt zonder enige garantie beschikbaar gesteld. Geen garantie door Toetsplaza en geen garantie door Michel Duijvestijn. Hulp wordt wel beschikbaar gesteld (waar mogelijk).