Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Inloggen

Ga naar http://www.toetsplaza.nl/examens/paraveterinair.

Aan de rechterkant verschijnen de links naar de examens. Er zijn twee examens: deel A en deel B.

Klik op de juiste toetslink. Er verschijnt een inlogscherm:

De deelnemer moet hier inloggen (met een deelnemeraccount):

Klik op de knop “Starten”.
Na deze inlog komt er nog een tweede inlogscherm (= de surveillantinlog). Bij deze tweede inlog moet er ingelogd worden met het beheerderaccount:

Klik op de knop “Start toets”. Hiermee wordt het examen daadwerkelijk vrijgegeven en gestart.