Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Het examen

Het examen zelf

Na start van een examen krijgt de deelnemer eerst een infoscherm te zien.
Daarna een invulformulier. Daar moet worden ingevuld:

Voornaam
Achternaam
Burger Service Nummer (BSN)
Geboortedatum
Geboorteplaats

Opmerkingen
Als je niet wilt of kunt werken met BSN -> laat dan bijv. 99 invullen.
Het is belangrijk de deelnemers erop te wijzen dat m.n. voornaam en achternaam goed/correct/netjes wordt ingevuld. Want anders heeft de rapportage veel minder zin. En het is veel moeilijker om zaken terug te vinden als dit slordig gedaan is.