Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Deelnemers

Deelnemeraccounts (de 1e inlog)

Er wordt een algemeen te gebruiken inlogaccount (per vestiging) verstrekt.
Dit account is steeds weer opnieuw te gebruiken.
Bijvoorbeeld –> Inlognaam: 12vi12-xxyy (wachtwoord is hetzelfde als inlognaam)
(waarbij xxyy staat voor de vakcode)

Met dit deelnemeraccount kunnen meerdere deelnemers tegelijk inloggen.
Het examen wordt pas daadwerkelijk vrij gegeven na de 2e inlog van de docent.