Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size
Nieuwe toetsen

Nieuwe toetsen

Er worden regelmatig nieuwe toetsen ontwikkeld. Hier staat het overzicht met de opgeleverde toetsen in 2012 en de geplande voor 2013.
Cito maakt toetsen m.b.v. SLOA-gelden. Deze toetsen worden gepubliceerd en beschikbaar gesteld via Toetsplaza.
Bij verdere ontwikkelingen wordt het overzicht aangepast.

[table id=2  /]

Toelichtingen
bij kolom “Id”: Dit is de id van de toets binnen de groene toetsenbank. Wanneer er een toets gepubliceerd is, staat daar een id. Bij klikken hierop wordt er doorgelinkt naar de betreffende toets in de toetsenbank. Daar staan meer gegevens over de toets. De toets kan dan ook geopend worden.
Als men nog niet is ingelogd in de groene toetsenbank komt er eerst een inlogpagina.
bij kolom “Werktitel”: Dit is de voorlopige naam tijdens de ontwikkeling van de toets. Het kan gebeuren dat deze titel op enig moment gewijzigd wordt. Na publicatie en beschikbaar stellen is de titel definitief.
bij kolom “Soort”:
D = Diagnostische (Formatieve) toets
S = Summatieve (Afsluitende) toets, Examen
bij kolom “Status”: In een aantal gevallen kan er doorgeklikt worden naar de toets. In de ontwikkel- en testfase is dat nog niet de definitieve toets, deze moet niet als echte toets gebruikt worden. Het is alleen bedoeld als inzage. Summatieve toetsen zijn enkel te openen na authorisatie.
Er zijn een aantal fasen:
voorbereiding = er wordt gekeken en besproken of er voor een onderwerp toetsen gemaakt moeten en kunnen worden
ontwikkeling = toetsvragen worden ontwikkeld, assessments worden samengesteld
testen = toetsvragen en toetsen worden door diverse mensen getest, toetsen kunnen nog wat wijzigen
gereed = toetsen zijn gepubliceerd op de server
beschikbaar = toetsen zijn geplaatst in de groene toetsenbank en/of in themapagina’s