Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Wat op deze website?

Wat gaan we doen op deze site? Of liever gezegd .. wat missen we. En in welke zaken kunnen we een goede aanvulling geven op het gebruik van digitale toetsen?

Hierover zien we graag input van de gebruiker zelf. Dus deel jouw zienswijze en/of ideeen.

Er zijn en worden wel materialen ontwikkeld of verzameld die kunnen helpen bij het gebruik. Maar (te) vaak zijn die materialen te versnipperd, lastig te vinden of soms ook weer verdwenen.
Op deze site kunnen we die zaken verzamelen en aanbieden. Zodat ze altijd via een plek ook weer gevonden kunnen worden.

Ik denk aan bijv.:

 • Specifieke informatie bij diverse toetsen. Waar bestaat de toets uit, waar kan deze gebruikt worden.
 • Toetsconstructie. Hoe werkt dat, waar moet je op letten.
 • Toetskwaliteit.
 • Handleidingen bij diverse onderdelen van het gebruikte digitaal toetssysteem.
 • Voorbeelden van goede toetsvragen.
 • Vragen die als ‘sjabloon’ kunnen dienen.
 • Soorten van toetsen.
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Informatie over updates.
 • Mogelijke werkwijze.
 • Delen van resources.
 • Delen van links.

Maar ook lopende ontwikkelingen, zoals:

 • stand van zaken nieuwe thema’s, toetspagina’s, toetsen
 • samenwerking bij ontwikkelen en verzamelen van toetsitems en toetsen
 • overleg

Dit alles in een direct leesbare vorm (de pagina’s, artikelen en blogs) en als download (Word, PDF, ePub).

Samen staan we sterk

Deze site is niet een vervanging van Toetsplaza, maar wel een aanvulling. Doelstelling is om op allerlei manieren handreikingen te geven om het gebruik van digitale toetsing binnen de school, klaslokaal en daarbuiten te vergemakkelijken. Discussies gaan we niet uit de weg. Integendeel, iedere vorm van meedenken en meedoen is belangrijk en zeer welkom.

Het opstarten en ontwikkelen van deze website is ontstaan uit mijn eigen behoefte om diverse zaken beter en makkelijker bij collega’s in het land te brengen. Een ‘gewone’  website is daar niet in alle gevallen even geschikt voor.

Bezoek ook de algemene Website van Toetsplaza

Waarom een community website

Er is al een prima website www.toetsplaza.nl. Op die website is van alles te vinden over digitale toetsing binnen het groene onderwijs.

Toetsplaza.nl is een ingang voor een breed publiek, van management tot en met de leerling. Er zijn o.a. (vele) toetsingangen te vinden, algemene informatie en nieuwsberichten. We missen echter een goede ‘backoffice’ met een opslag en vindbaarheid van de diverse zaken die een docent ook nodig heeft (of zijn of haar leven vergemakkelijken).

In de begintijd van het project AOC’s Online (waar de digitale toetsing een onderdeel van was)  was er een projectruimte op Livelink (groenkennisnet). Deze projectruimte wordt echter al enige tijd niet meer dagelijks gebruikt en fungeert enkel als archief. Naast diverse uitstekende voordelen van Livelink (het is een prima document management systeem met verregaande mogelijkheden om bijv. rechten toe te kennen) heeft het toch enkele nadelen. Het is niet een website met een echte web 2.0 technologie. Uitwisselingen en communicatie binnen het systeem zijn vaak wat lastig. Documenten worden goed opgeslagen, maar zijn niet altijd makkelijk terug te vinden. En bovendien gebruikt niet ieder AOC Livelink. Dat laatste heeft als gevolg dat niet iedereen een account heeft of kan krijgen.

We missen dus een goed werkende projectruimte. Deze nieuwe community website probeert daar wat aan te doen.

“Gezamelijk zijn we sterker”