Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

CRETA Toetsperiode 8 t/m 24 mei – Overzicht toetsen

Overzicht van de toetsen, periode: CRETA 8 t/m 24 mei

Versie *= nieuw Niveau aanduiding Cijfer Opmerking
1 Nederlands Lezen B1 2009 Ja Nee
2 Nederlands Lezen B2 2009 Ja Nee
3 Nederlands Luisteren B1 2009 Ja Nee
4 Nederlands Luisteren B2 2009 Ja Nee
5 Nederlands Lezen 2F 2011 Ja Ja
6 Nederlands Lezen 3F 2011 Ja Ja
7 Nederlands Luisteren 2F 2011 Ja Ja
8 Nederlands Luisteren 3F 2011 Ja Ja
9 Nederlands 2F 2012 * Nee Ja Combitoets Lezen en Luisteren
10 Nederlands 3F 2012 * Nee Ja Combitoets Lezen en Luisteren
11 Engels Lezen A1 2011 Ja Ja
12 Engels Lezen A2 2012 * Nee Ja
13 Engels Lezen B1 2012 * Nee Ja
14 Engels Luisteren A1 2012 * Nee Ja
15 Engels Luisteren A2 2012 * Nee Ja
16 Engels Luisteren B1 2011 Ja Ja
17 Rekenen 2F 2012 * Nee Ja
18 Rekenen 3F 2012 * Nee Ja

Opmerkingen bij tabel:
De versie (jaartal) aanduiding wordt in de tussentijdse resultatenlijsten tussen haakjes aangegeven bij de toetsnaam, bijv. “Creta Rekenen 2F (2012)”. Waar geen jaartal staat (in de tussentijdse resultatenlijsten) gaat het om de 2009 versie.
Een kleine verwarring kan ontstaan bij de Cito toetshandleidingen en omzettingstabellen. Deze hebben een jaartal hoger dan de toetsnaam. Dus bijv. de handleiding “2013 Handleiding Rekenen 2F (2012)” hoort bij de toets “Creta Rekenen 2F (2012)”.

 

CRETA Toetsperiode 25 februari t/m 11 maart – Overzicht toetsen

Overzicht van de toetsen, periode: CRETA 25 februari t/m 11 maart

Versie *= nieuw Niveau aanduiding Cijfer Opmerking
1 Nederlands Lezen B1 2009 Ja Nee
2 Nederlands Lezen B2 2009 Ja Nee
3 Nederlands Luisteren B1 2009 Ja Nee
4 Nederlands Luisteren B2 2009 Ja Nee
5 Nederlands Lezen 2F 2011 Ja Ja
6 Nederlands Lezen 3F 2011 Ja Ja
7 Nederlands Luisteren 2F 2011 Ja Ja
8 Nederlands Luisteren 3F 2011 Ja Ja
9 Nederlands 2F 2012 * Nee Ja Combitoets Lezen en Luisteren
10 Nederlands 3F 2012 * Nee Ja Combitoets Lezen en Luisteren
11 Engels Lezen A1 2011 Ja Ja
12 Engels Lezen A2 2012 * Nee Ja
13 Engels Lezen B1 2012 * Nee Ja
14 Engels Luisteren A1 2012 * Nee Ja
15 Engels Luisteren A2 2012 * Nee Ja
16 Engels Luisteren B1 2011 Ja Ja
17 Rekenen 2F 2012 * Nee Ja
18 Rekenen 3F 2012 * Nee Ja

Opmerkingen bij tabel:
De versie (jaartal) aanduiding wordt in de tussentijdse resultatenlijsten tussen haakjes aangegeven bij de toetsnaam, bijv. “Creta Rekenen 2F (2012)”. Waar geen jaartal staat (in de tussentijdse resultatenlijsten) gaat het om de 2009 versie.
Een kleine verwarring kan ontstaan bij de Cito toetshandleidingen en omzettingstabellen. Deze hebben een jaartal hoger dan de toetsnaam. Dus bijv. de handleiding “2013 Handleiding Rekenen 2F (2012)” hoort bij de toets “Creta Rekenen 2F (2012)”.
Voorheen werd er in de uiteindelijke (definitieve) rapportage geen versie aanduiding gebruikt, dus bijv. enkel “Creta Rekenen 2F”. Hiervoor was gekozen aangezien het voor de leerling niet belangrijk is welke versie er gebruikt is. Er zal nog worden onderzocht of en hoe die versie aanduiding terug kan (of moet) komen in de uiteindelijke rapportage voor de docent/examenadministratie.

 

CRETA Toetsperiode 25 februari t/m 11 maart – aanmeldingen

Voor deze toetsperiode hebben 4 AOC’s (met 11 vestigingen) zich aangemeld.
Het aantal aangemelde leerlingen bedraagt 1.143 die gezamenlijk ongeveer 3.000 toetsen gaan maken.

AOC’s en vestigingen:

CITAVERDE COLLEGE (10 leerlingen aangemeld)
Roermond

Clusius College (599 leerlingen aangemeld)
Alkmaar
Hoorn
Schagen

Groenhorst College (116 leerlingen aangemeld)
Emmeloord
Velp

Wellantcollege (418 leerlingen aangemeld)
Aalsmeer
Gorinchem
Oegstgeest
Rijnsburg
Rijswijk

Aangeboden toetsen (met aantallen voor de komende periode):
Nederlands Lezen B1 (0)
Nederlands Lezen B2 (91)
Nederlands Lezen 2F (353)
Nederlands Lezen 3F (69)
Nederlands Luisteren B1 (0)
Nederlands Luisteren B2 (101)
Nederlands Luisteren 2F (343)
Nederlands Luisteren 3F (68)
Nederlands 2F (Lezen+Luisteren) (12)
Nederlands 3F (Lezen+Luisteren) (0)
Engels Lezen A1 (112)
Engels Lezen A2 (31)
Engels Lezen B1 (564)
Engels Luisteren A1 (0)
Engels Luisteren A2 (31)
Engels Luisteren B1 (566)
Rekenen 2F (394)
Rekenen 3F (147)

CRETA = Collectieve Reken- en Taaltoetsen AOC’s

Zijn toetsen (quiz) belangrijk bij het leren?

Leren om te toetsen of toetsen om te leren?
Twee tegengestelde visies. Leerlingen, cursisten en studenten moeten regelmatig een toets of examen maken. Om daar hogere resultaten voor te behalen gebeurt het vaak dat de leerlingen getraind worden in het maken van zulk soort examens. Dat kan helpen, maar het heeft wel vaak een tijdelijk karakter. Na de examenweken zijn ze het alweer vergeten. Iedereen herkent dit verschijnsel waarschijnlijk wel.

Toetsen om te leren klinkt natuurlijk veel mooier en duurzamer. Als je eenmaal iets geleerd hebt, dan zullen de resultaten ook beter zijn. Dan blijft de vraag of je inderdaad kunt leren door een toets of quiz te maken? Of is dat maar een hersenspinsel van de idealisten onder ons?

In een interessante blog van John Kleemann is te lezen dat een onderzoek bij de Washington University in St Louis hiervoor de bewijzen oplevert. Het direct afnemen van een quiz na een studiesessie zorgt ervoor dat men minder snel vergeet. De uiteindelijke resultaten zijn hoger.
Lees de blog van John.

Bottleneck’s bij digitale toetsing

Er zijn vele knelpunten en redenen te bedenken waardoor digitale toetsing nog steeds niet echt van de grond komt. Een aantal zijn meer van persoonlijke aard, andere meer van organisatorische aard. De redenen kunnen heel legitiem zijn. Maar ze kunnen ook berusten op verkeerde aannames of wellicht begripsverwarringen. Soms worden redenen er met de haren bijgesleept.

Er zijn echter ook omslagpunten mogelijk. Momenten waarop digitale toetsing ineens in de lift kan komen. Het is zaak om deze momenten te herkennen en daar op in te spelen.

Hoe men (docenten en management) ook in dit thema staat of van plan is te gaan staan, het is belangrijk om uit te gaan van een belangrijk uitgangspunt: digitale toetsing is een middel en geen doel op zich. Een middel om te komen tot iets, een middel om ergens achter te komen, een middel om beter te kunnen worden. Een hulpmiddel en leermiddel, niets meer en niets minder dan dat.
Men moet de voordelen van digitale toetsing in het oog houden en tegelijk de nadelen (die er ook zijn) niet vergeten.

Bekende knelpunten (in een brainstorm opgesomd; er zijn overlappingen):

 • ik moet al zoveel doen, daar heb ik geen tijd voor
 • op mijn manier gaat het toch ook goed
 • het zal mijn tijd wel duren
 • ik wil wel, maar …’
 • er zijn geen pc’s genoeg
 • het wordt als moeilijk ervaren
 • management zegt wel A, maar geen B
 • toetsing doen we toch niet meer
 • docenten zijn wel vakexperts, maar geen toetsexperts
 • het kan onduidelijk zijn welke toetsen er al zijn, waar te vinden en hoe in te zetten
 • het kan onduidelijk zijn wat de inhoud van bestaande toetsen is
 • men heeft kritiek op de content van bestaande toetsen
 • er is sprake van een leercurve bij de toetsconstructie binnen de applicatie
 • er is vaak geen sprake van een inbedding binnen de organisatie (geen toetsbeleid)
 • men ziet de voordelen niet, enkel de nadelen
 • het begrip ‘toetsing’ wordt vaak nog in de ‘ouderwetse’ setting geplaatst –> toetsen om een cijfer te produceren.

Wellicht zijn er nog meer knelpunten te bedenken.
Om het gebruik van digitale toetsing te bevorderen zullen deze knelpunten op een of andere wijze aangepakt moeten worden.