Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Er is op de server iets gewijzigd waardoor zowel Chrome en Safari nu wel goed omgaan met QxQ-templates. Er zal nog wel extra worden gelet of alle functionaliteiten goed werken in deze browsers.

Alle te ontwikkelen templates zullen worden getest met:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Zowel op PC’s als op tablets. Bij tablets (en bijv. iphone) is er sprake van een herkenning van het apparaat en hierbij wordt automatisch een template, styling en ook schaling toegepast. Er zal onderzocht worden welke templates en instellingen het beste werken.

Ik heb nog wat problemen geconstateerd bij het gebruik van Chrome en Safari. Bij deze browsers lijken de QxQ templates niet helemaal goed te werken. De toets wordt dan weergegegeven met een default non-QxQ template.
Dit is teruggekoppeld naar Stoas en QM. Er wordt aan gewerkt om dit op te lossen.

Bij Firefox lijkt alles wel goed te gaan.

Versie 5 van QMP werkt met geheel andere url’s dan versie 4.
De server is te bereiken via de volgende ingangen:

Met de browser
Beheer: http://aoc02v5.qmark.nl/portal/AOCPROD
Deelnemer: http://aoc02v5.qmark.nl/perception5/perception.php

Met Authoring Manager:
Beheer: tcp://aoc02v5.qmark.nl:7800

Bij de eerste keer contact maken met de server (m.n. bij Authoring Manager) kan het langer duren voordat de mappenstructuur in beeld komt. Dat komt doordat diverse zaken eerst gedownload en opgeslagen worden op de lokale harde schijf. Bij een volgende keer contact maken werkt het veel sneller.

Met elke standaard geinstalleerde template, aangevuld met enkele andere, wordt een assessment gemaakt. Elk assessment gebruikt dezelfde set vragen. Zodat elk template beoordeeld kan worden op layout en werking.

Testtemplate in v4

Testtemplate in (op tablet wordt automatisch een mobile template genomen)
 <== STANDAARDlink
Testtemplate – device=html4 (op elke device dezelfde template)

Testtemplate – device=html4 (op elke device dezelfde template)
Testtemplate zonder extra css – device=html4 (als controle)

Stoastemplate (op tablet wordt automatisch een mobile template genomen)
Stoastemplate – device=html4 (op elke device dezelfde template)
Stoastemplate met extra css – device=html4 (op elke device dezelfde template)

Gewenste functionaliteiten:

 • Kop + dikke streep onder kop
 • Linkertekstveld met variaties (met scrollen, zonder scrollen, vast, variabel)
 • Afbeelding links uitgelijnd met ruimte aan rechterkant (zonder hspace te gebruiken)
 • Tekstgrootte te wijzigen
 • Vraag voor vraag (QxQ)
 • Navigator met rekenmachine, periodiek systeem e.a. hulpmiddelen
 • De vraag in een kader of andersoortige onderscheid met de rest van het beeld
 • Toetsnaam altijd in beeld
 • Vraagcode (bron) in beeld

 

Zie de tabel met de links naar de standaard bijgeleverde voorbeelden.

Learn more ...

De juiste versie van Authoring Manager moet geinstalleerd worden op de eigen PC/Laptop.
De juiste versie is: Author_5.4.10.25.exe

Download hier de software

Bij het installeren wordt er gevraagd om een wachtwoord. Dit is: perception5

Als er tijdens of na de installatie gevraagd wordt om een email adres, dan altijd het zakelijke email adres gebruiken. Dus jouw email adres van de instelling.
Als er gevraagd wordt om je naam en instelling in te vullen, doe dit zorgvuldig. Dus jouw volledige naam (en niet bijv. met een netwerkpad erbij).

Let er bij de installatie op dat de juiste paden zijn ingesteld (perception5) en dat niet de oude v4 paden worden overschreven (perception4). Zie hieronder: