Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

In de bijeenkomst van QMP-Coördinatoren d.d. 31 januari 2013 is besloten dat de eerder genoemde breekpunten van zodanig belang zijn dat de upgrade naar v5 moet worden uitgesteld.
Er wordt pas overgegaan naar een volgende versie als de uitgangspunten aanwezig zijn.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • goede technische werking
 • de vraag wordt op dezelfde wijze getoond als in v4, zonder dat wijzigingen in de vraag nodig zijn
 • huidige url’s van toetslinks moeten blijven werken (doorverwijzing of andere technische oplossing)

De twee laatste uitgangspunten zijn nog niet op orde.

Er is een verlenging aangevraagd voor de mirror licentie. Stoas gaat dat bij QM aanvragen voor een periode van 6 maanden.
De huidige geconstateerde problemen worden nog eenmaal op een rij gezet en deze worden (samen met printscreens en live voorbeelden van vragen in v4 en v5) via Stoas aangekaart bij QM. Dit gebeurt o.a. bij de conferentie van QM in maart (in de VS).
Tijdens de komende periode van 6 maanden wordt er nog nader gekeken naar mogelijke oplossingen.

Mocht blijken dat er oplossingen gevonden worden dan kunnen we bijv. in de zomer overgaan naar v5.
Dan zal er nogmaals een migratie van de database en resources plaatsvinden.

Concreet en praktisch:
- blijf tot nader orde werken in v4
- je mag natuurlijk al wel zaken uitproberen in v5
- materiaal ontwikkeld in v5 kun je terugzetten naar v4 (hulp inroepen als niet bekend is hoe dit gedaan kan worden)

QMP bijeenkomst 8 januari 2013
Upgrade naar v5

Breekpunten bij doorgaan met upgrade

Er zijn mogelijk twee breekpunten om te beslissen of we door moeten gaan met de upgrade, zie verder in de tekst:

 • template en lay-out van vragen
 • gebroken toetslinks

Ervaringen met de nieuwe server

Er zijn nog weinig ervaringen opgedaan.

De technische installatie lijkt i.h.a. goed te zijn verlopen. Er worden weinig problemen (op een aantal na) geconstateerd in de werking. Toetsvragen en assessments zijn goed overgekomen.

Geconstateerde problemen

 • emailfunctie werkt nog niet. Dit wordt gemeld bij Stoas. Waarschijnlijk is de smtp van de mail niet goed (of helemaal niet) ingesteld.
 • problemen met de templates, zie onder. Is bekend bij Stoas.
 • problemen met profielen van de beheerders.  Er blijkt een bug te zitten bij deze profielen. Bij wijziging van een profiel verdwijnt de aanduiding van dat profiel bij alle beheerders met dat profiel. De al ingestelde rechten blijven wel bestaan. Dit probleem is al bekend bij Stoas en QM. Verder overleg tussen Stoas en QM over dit probleem is gepland.
 • inloggen gaat (soms) traag. Het beeld hiervan is wisselend. Dit wordt gemeld bij Stoas.

Templates en lay-out van de toets

Er is een belangrijk probleem geconstateerd bij de nieuwe templates.

Bekende problemen zijn:

 • bij gebruik van meerdere tekstvelden (gemaakt in de vraageditor van AM) worden deze tekstvelden naast elkaar gezet in IE
 • bij gebruik van meerdere tekstvelden wordt een links/rechts uitlijning (bijv. bij afbeeldingen) niet doorgevoerd naar het volgende tekstveld
 • een antwoordveld (bijv. bij Fill in Blank) komt altijd onderaan te staan, niet in de bedoelde lay-out
 • afbeeldingen worden soms verkeerd geschaald bij gebruik op een tablet
 • bepaalde drag-and-drop vragen lijken het niet goed te doen (wordt onderzocht)
 • er zijn verschillen tussen de diverse browsers. In sommige gevallen komen de antwoorden over een gebruikte afbeelding heen te staan

Bij Stoas zijn deze problemen aangekaart en onderkend. Er wordt aan gewerkt, maar tijdsplanning is (nog) niet te geven.

Gevolg van deze template problemen is dat de inhoud van een toets er niet altijd hetzelfde uitziet als in v4. Het uitgangspunt is dat het wel hetzelfde is.

N.B. het gaat hierbij om de inhoud op vraagniveau

De problemen met de templates is een breekpunt. M.a.w. als dit niet wordt opgelost dan is v5 niet geschikt.

Template ontwikkeling

Hier wordt aan gewerkt. Het blijkt wel lastig te zijn om bepaalde zaken in de template te regelen, zoals de plaats van de veel gebruikte vraagcode. Een oplossing hiervan is wel mogelijk en is uitbesteed aan Stoas.

Er wordt gekeken naar de instelling om de titel van de toets constant in beeld te houden. Nu staat deze alleen bij de start van de toets. Als het nodig blijkt te zijn wordt ook dit uitbesteed aan Stoas.

We gaan eerst uit van een paar standaard geïnstalleerde templates, die hier en daar al met diverse gewenste instellingen voorzien worden. Op een later moment wordt er gekeken naar specifieke wensen, zoals eigen logo en kleuren. Dan worden er diverse variaties van de standaard ontwikkeld (eigenlijk op dezelfde wijze als in het verleden ook gewerkt is).

Wensen bij een standaard template zijn:

 • zoveel mogelijk ruimte voor de vraag zelf
 • een template met navigatie aan linker- of rechterkant en een template met navigatie aan onderzijde
 • kunnen tonen van de vraagcode (= question description)
 • kunnen tonen van de titel van assessment
 • resultaatscherm aan eind van assessment (in later stadium wordt er ook gekeken naar de PDF functie)
 • diverse zaken oproepbaar binnen de navigator (zoals oproepen van rekenmachine, Binas)
 • waar mogelijk een browser onafhankelijke rekenmachine (dus liefst geen browser pop-up; is nu wel zo)
 • versies met aan/uit van bovenstaand (dus bijv. een template met en eentje zonderrekenmachine)

Translation Manager

Er is een mogelijkheid om deze als een extra module te installeren. Bij deze TM kunnen vragen en assessments in diverse talen vertaald worden. Dit vertalen gebeurt niet automatisch, het vertaalwerk zelf blijft dus ‘handwerk’. Maar de taalversies van de vragen en assessments zijn met TM aan elkaar gekoppeld (hebben hetzelfde id). Het grote voordeel van dit systeem is dat er maar 1 assessment hoeft te worden samengesteld die vervolgens wel in diverse talen gebruikt kan worden. Als een deelnemer bij het inloggen kiest voor zijn/haar taal (taal kan ook automatisch worden gekozen a.d.h.v. de taalinstelling van de deelnemer in de browser) dan wordt het assessment met bijhorende knoppen en teksten in de juiste taal opgeroepen.

Installatie van de TM brengt meerkosten met zich mee. Gezien het beperkte budget kan dit alleen als er voldoende ruimte in het budget is en er voldoende belangstelling is om het ook te gebruiken. In overleg kan deze investering (geheel of voor een deel) doorgeschoven worden naar de gebruikers.

De extra kosten zijn afhankelijk van het aantal talen, bijv.:

- 1 taal 950 euro

- 5 talen 4.275 euro

Dat zijn eenmalige kosten. Daarnaast jaarlijkse onderhoudskosten (20% van de aanschaf).

Andere zaken

 • door de gewijzigde url van de server en dus ook van de toetsen werken de huidige toetslinks niet meer. Dus bij gebruik van specifieke links in bijv. webpagina’s en intranetten.
  Toetslinks worden in ieder geval gebruikt bij:
  Prinsentuin, Lentiz, IPC Groene Ruimte en Wellant
  Als dit bij andere AOC’s/vestigingen aan de orde is, graag een melding hiervan.
  N.B. bij enkel gebruik maken van de normale inlogpagina is er natuurlijk geen probleem.
  Deze gebroken toetslinks is een mogelijk breekpunt bij doorgaan van upgrade.
  Stoas heeft mogelijk een oplossing hiervoor.
 • er is behoefte aan (meer) handleidingen en instructies. Afgesproken is om deze te verzamelen en te delen. Documenten kunnen worden geplaatst op Livelink:
  https://livelink.groenkennisnet.nl/livelink/llisapi.dll?func=ll&objid=124605141&objAction=browse&sort=name
  Na plaatsing van documenten kunnen ze gepubliceerd worden via Toetsplaza
 • Tip: filmpjes maken voor instructies QMP gaat goed met programma Camtasia of met Screen-o-matic.
 • STOAS schrijft een script zodat de resultaten van leerlingen van v4 en van v5 met elkaar worden gecombineerd. Alle resultaten komen op de v5 server te staan.
 • er wordt nog onderzocht hoe de nieuwe save-as-you-go instelling werkt. Het zou mogelijk moeten zijn om automatisch elke gemaakte vraag te laten opslaan.
 • in Authoring Manager: let erop dat je assessments alleen bij verbinding met de server kan testen. Bij een lokale database kun je geen assessments testen (komt door de template technologie).
  Het is wel mogelijk om de vraag zelf te previewen.
  Het is verstandig om altijd een toets te testen in de browser (Enterprise Manager)
 • de huidige profielen zullen hier  en daar aangepast gaan worden. Het kan gebeuren dat er een moment is dat een beheerder iets niet kan doen, dat betekent dat er even aan gewerkt wordt.

Belangrijke data en afspraken

 • 20 november: de afspraak (van voor de zomer) was dat we v5 naast v4 gingen invoeren. Dat betekent dat er eenmalig een migratie van de database heeft plaatsgevonden. Alle wijzigingen en nieuwe vragen gedaan na 20 november moet men zelf overzetten naar v5.
  Het overzetten kan het beste gebeuren d.m.v. QPack’s van een topic of vragen. Doe dit niet met assessments. Mocht het toch noodzakelijk zijn om assessments over te zetten, neem dan contact op.
  Er komt nog een instructie op de website.
 • 31 januari: volgende bijeenkomst.
  Bespreken van ontwikkelingen bij de templates.
  Ervaringen.
  Go/NoGo
 • 15 februari: was de deadline. Maar gezien de template problematiek wordt er een verlenging van de mirror licentie aangevraagd. Minimaal 1 maand. Of dit meer moet worden wordt nog bekeken. Maar gezien de komende toetsweken en examens is wellicht een moment net voor de zomer een betere optie.
 • URL voor de deelnemers: http://aoc02v5.qmark.nl/perception5/perception.php
 • URL voor beheerders: http://aoc02v5.qmark.nl/portal/aocprod

 

Download dit document als pdf

Er worden een aantal problemen geconstateerd bij de wijze waarop de inhoud van de vragen getoond worden in toetsen.
Deze problemen zijn gemeld aan en doorgesproken bij Stoas. Ze worden ook geescaleerd richting Questionmark zelf.
Uitgangspunt, bij de lay-out op vraagniveau, is dat de vraag er hetzelfde uitziet als in v4 en wel in alle browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari). Waar dat (nog) niet zo is moet dat worden hersteld in een template en/of css. Deze herstelactie wordt in eerste instantie neergelegd bij de leverancier (Stoas) en/of de producent (Questionmark) als functionele eis bij de upgrade.

 • Bij het gebruik van meerdere tekstvelden in de vraag (bijv. een tekstveld voor een afbeelding en een ander tekstveld voor de stam van de vraag zelf).
  Bij dit soort vragen is er een verschil te constateren tussen de diverse browsers. Bij IE staan de tekstvelden allen (van links naar rechts) naast elkaar. Met uitzondering van de antwoordmogelijkheden zelf (bijv. het invulveld of keuzen bij MC-vraag), die verschijnen wel onder de tekstvelden. Bij de andere browsers staan de tekstvelden onder elkaar.
 • Als een afbeelding in een apart tekstveld ingesteld staat met align=left, dan nog worden de volgende tekstvelden niet getoond aan de rechterkant van de afbeelding, maar eronder.
 • Bij het gebruik van de links-rechts indeling via een stylingclass (class=ltekstscroll) wordt het tekstveld met de vraag niet getoond aan de rechterkant, maar eronder.
  Deze styling is ingesteld op 50%. Maar deze 50% is niet zichtbaar als zodanig. Het linkertekstveld lijkt een vaste breedte te krijgen.
 • Met Chrome en Firefox kan het gebeuren dat er zinnen worden afgebroken, dus op nieuwe regel worden gezet. Terwijl er geen html code in die regel staat. Onduidelijk is wanneer dit wel of niet gebeurt.
 • Op een tablet wordt er automatisch (door instellingen in template) een m0biele styling gebruikt. Dat is ook de bedoeling. Binnen dit mobiele template worden er diverse afbeeldingen op een onjuiste manier geresized (kleiner gemaakt). Zodanig dat de afbeeldingen niet meer te lezen/gebruiken zijn.
 • Binnen het mobiele template worden invelvelden (van bijv. nummerieke vraag) breder (lijkt bijna volledige breedte) dan de bedoeling. Instellingen van breedte binnen de vraag hebben geen effect.

 

Het Lijstrapport cesuur is geen standaard rapporttype van Questionmark. Het cesuurrapport is speciaal op maat gemaakt, destijds nog in v3. Ook in v4 kennen we dit rapport.
Bij de upgrade naar v5 is dit rapport niet meer aanwezig. Er moet eerst gekeken worden naar de mogelijkheden (en kosten) om ook dit rapport te upgraden.

Er is echter wel een andere mogelijkheid. En dat is via een export van de scores via “Export for Excel” (v4) / “Exporteren voor Excel” (v5). Deze export kan dan in Excel worden verwerkt tot cijfers aan de hand van een cesuur. Dit kan gemakkelijk gerealiseerd worden via een Excel invoegtoepassing.

Kijk hier voor het downloaden en gebruik van deze invoegtoepassing. Of kijk onder het menu item “Tools”.

Het blijkt te gebeuren dat op Windows 7 de installatie van AM v4 wordt verwijderd bij het installeren van v5.

(voorlopige) Oplossing:
Nadat v5 geïnstalleerd is nog een keer v4 installeren. Dan blijven beide installaties bestaan.
Andere nettere oplossingen worden gezocht. Mocht iemand een andere ervaring hebben, graag een reactie.