Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Hieronder informatie over het gebruik van de summatieve digitale toetsen Trekkerrijden.

Het gebruik van deze toetsen gaat in stappen:
STAP 1: Aanvragen van accounts
STAP 2: Toetsafname (incl. score)
STAP 3: Rapportage

STAP 1: Aanvragen van accounts
Stuur een mail met de aanvraag naar trekkerrijden@toetsplaza.nl
Met vermelding van:
- aanvraag accounts
- summatieve digitale toetsen Trekkerrijden
- om welke vestiging het gaat

Het is hierbij belangrijk om gebruik te maken van je ‘zakelijke’ emailadres (jouw AOC mailadres).
Deze toetsen worden enkel beschikbaar gesteld aan deelnemers van een AOC. Bovendien moet de begeleidende docent/examinator de laatste bijscholingen hebben gevolgd. Of dit zo is wordt gecheckt aan de hand van actuele lijsten van Stoas/Aequor.

STAP 2: Toetsafname
Ga naar www.toetsplaza.nl/examens/trekkerrijden.

Aan de rechterkant staan de links naar de toetsen.
Na klikken op de toetslink moet de deelnemer inloggen. Na deze inlog komt er nog een tweede inlogscherm (= de surveillantinlog). Bij deze tweede inlog moet er ingelogd worden met het beheerderaccount. Hiermee wordt de toets daadwerkelijk vrijgegeven.

Deelnemerinlog
Er worden een aantal algemeen te gebruiken inlogaccounts (per vestiging) verstrekt.
Deze accounts zijn steeds weer opnieuw te gebruiken.
Bijvoorbeeld –> Inlognaam: 12vi12-xxyy01 t/m 12vi12-xxyy20 (wachtwoord is hetzelfde als inlognaam)
(waarbij xxyy staat voor de vakcode)

Er zijn dus 20 inlogaccounts per vestiging. Mochten er meer nodig zijn dan kunnen deze aangevraagd worden.

Beheerderaccount bij opstarten van toets (dus die 2e inlog)
Er worden persoonlijke beheerderaccounts verstrekt.
Belangrijk: ‘oude’ situatie: bij een algemeen account per vestiging (specifiek voor de trekkerexamens) kan deze gedeeld worden met collega’s. Het is hierbij wel noodzaak om onderling contact te houden en afspraken e.d. te maken over eventuele wijziging van het wachtwoord.

Dit beheerderaccount werkt dus als een surveillantinlog. Met deze 2e inlog kun je op verschillende manieren werken.
Er zijn een aantal manieren te bedenken:

  • je kunt pc’s opstarten en zelf als deelnemer inloggen en vervolgens als beheerder. Je zet dus als het ware de pc vast klaar voor toetsafname
  • je kunt deelnemers laten inloggen met de algemene deelnemer-accounts, je geeft dan elke deelnemer een andere. Vervolgens ga je langs de deelnemers om de tweede inlog te doen. Bij deze manier is het belangrijk om die 2e inlog afgeschermd te doen zodat de deelnemers niet mee kan kijken.
  • je kunt de deelnemers zowel de deelnemer-accounts meedelen als de beheerseraccount. Maar dan moet je direct daarna het wachtwoord van het beheerderaccount wijzigen.

(N.B. Het is trouwens altijd aan te raden om het wachtwoord van beheerderaccount elke keer na een toets te wijzigen)

De eerste en tweede manieren zijn bij kleine aantallen deelnemers goed te doen.
Bij een grote groep is de derde manier de makkelijkste.

De toets zelf
Na start van een toets krijgt de deelnemer eerst een infoscherm te zien. Daarna een invulformulier. Daar moet worden ingevuld:

Voornaam
Achternaam
Burger Service Nummer (BSN)
Geboortedatum
Geboorteplaats
(Opmerking hierbij. Als je niet wilt of kunt werken met BSN -> laat dan bijv. 99 invullen.
Het is belangrijk de deelnemers erop te wijzen dat m.n. voornaam en achternaam goed/correct/netjes wordt ingevuld. Want anders heeft de rapportage veel minder zin. En het is veel moeilijker om zaken terug te vinden als dit slordig gedaan is)

Aan einde van een toets krijgt de deelnemer een rapportagescherm te zien.
Van deze rapportage is ook een pdf te maken. Hiervoor moet er op de knop PDF geklikt worden.
Op deze rapportage zie je naast de behaalde punten ook een cijfer staan. Dit cijfer wordt geproduceerd aan de hand van de formele normeringstabel.
De behaalde punten zijn opgeslagen in het systeem en kunnen altijd worden teruggevonden. MAAR het geproduceerde cijfer wordt echter NIET opgeslagen in het systeem. Het wordt WEL meegenomen in de pdf. Als je geen pdf laat maken, is het verstandig om het cijfer te noteren.
Maar mocht het gebeuren dat je dat cijfer niet hebt genoteerd, kun je de punten dus wel altijd terughalen. En aan de hand van de normeringstabel alsnog het cijfer aflezen.
De punten zijn een factor 10 meer dan bij de papieren toets. Bij papier is maximum te behalen 40 pt. Bij de digitale is dat 400. Voor de score en het cijfer maakt dat natuurlijk geen verschil.

Wijzigen van het wachtwoord van het beheerderaccount
Via: http://aoc03.qmark.nl/em/login.asp
Na inloggen klik je (eventueel) op Home
Bij Change My Password het wachtwoord wijzigen

STAP 3: Rapporten
Als je onder die toetsen klikt op Beschrijving zie je ook links naar rapportages per toets. Bij deze moet je inloggen met datzelfde beheerderaccount. Je krijgt dan steeds een actueel rapport van de resultaten. Je kunt filteren op bijv. datum. Ook is het mogelijk om een bepaalde deelnemer terug te vinden.
In dit rapport staat op elke regel (dus bij ieder resultaat) een icoon ¬†–> hiermee wordt een zg. coachingrapport opgeroepen. Dit geeft het totaalresultaat van die deelnemer.

Door deze manier van toetsafname staan de toetsen altijd gereed. Je hebt het dus vanaf dit moment geheel zelf in de hand. Meer dan klikken en inloggen hoef je niet te doen.
Mochten er nog vragen zijn of opmerkingen –> laat het weten.

Downloads:
volgt

Aanverwante toetspagina:
volgt