Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Toetsen geplaatst op ToetscatalogusGroen Onderwijs(Cito)

Versie: 17 mei 2013

Gewasbescherming A

Toets 1: Herkennen van ziekten, plagen, onkruiden, abiotische afwijkingen

Sectoren CBT Summatief (theorie)i.s.m. De groene standaard
Groene ruimte te plaatsen: 28 juni 2013
GT Bloementeelt te plaatsen: 28 juni 2013
GT Groententeelt te plaatsen: 28 juni 2013
GT Potplantenteelt te plaatsen: 28 juni 2013
OT Akkerbouw te plaatsen: 28 juni 2013
OT Bollenteelt te plaatsen: 28 juni 2013
OT Boomteelt te plaatsen: 28 juni 2013
OT Fruitteelt te plaatsen: 28 juni 2013
OT Vollegrondsgroenteteelt te plaatsen: 28 juni 2013
Veehouderij te plaatsen: 28 juni 2013

 

Toets 2: Etiketten, veiligheid, gezond, milieu, naslagwerk en berekenen

Sectoren/Versies Versie 1 Versie 2 Versie 3
Groene ruimte geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
GT Bloementeelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
GT Groententeelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
GT Potplantenteelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
OT Akkerbouw geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
OT Bollenteelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
OT Boomteelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
OT Fruitteelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
Veehouderij geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013

 

Toets 3: Uitvoeren van een bespuiting (praktijktoets)

Sectoren/Versies Versie 1 (deeltoets 3A + 3B) Versie 2 (deeltoets 3A + 3B)
Groene ruimte geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
GT Bloementeelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
GT Groententeelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
GT Potplantenteelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
OT Akkerbouw geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
OT Bollenteelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
OT Boomteelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
OT Fruitteelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
Veehouderij geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)

 

Gewasbescherming B

Toets 1: Biologische achtergronden

Sectoren/Versies Versie 1 Versie 2
Groene ruimte geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
GT Bloementeelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
GT Groententeelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
GT Potplantenteelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
OT Akkerbouw geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
OT Bollenteelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
OT Boomteelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
OT Fruitteelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
Veehouderij geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt

 

Toets 2:Bestrijdingsmethoden

Sectoren/Versies Versie 1 Versie 2
Groene ruimte geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
GT Bloementeelt geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
Groene ruimte geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
GT Groententeelt geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
GT Potplantenteelt geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
OT Akkerbouw geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
OT Bollenteelt niet ontwikkeld (plannen in 2014) te plaatsen: 21 mei 2013
OT Boomteelt geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
OT Fruitteelt niet ontwikkeld (plannen in 2014) te plaatsen: 21 mei 2013
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: 17 mei 2013 niet ontwikkeld (plannen in 2014)
Veehouderij geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013

 

Toets 3: Gewasbeschermingsmiddelen

Sectoren/Versies Versie 1 Versie 2
Groene ruimte geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
GT Bloementeelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
Groene ruimte geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
GT Groententeelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
GT Potplantenteelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
OT Akkerbouw geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
OT Bollenteelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
OT Boomteelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
OT Fruitteelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
Veehouderij geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013

 

Toets 4: Spuittechniek

Sectoren/Versies Versie 1
Groene ruimte te plaatsen 14 juni 2013
GT Bloementeelt te plaatsen 14 juni 2013
GT Groententeelt te plaatsen 14 juni 2013
GT Potplantenteelt te plaatsen 14 juni 2013
OT Akkerbouw te plaatsen 14 juni 2013
OT Bollenteelt te plaatsen 14 juni 2013
OT Boomteelt te plaatsen 14 juni 2013
OT Fruitteelt te plaatsen 14 juni 2013
OT Vollegrondsgroenteteelt te plaatsen 14 juni 2013
Veehouderij te plaatsen 14 juni 2013

  

Gewasbescherming C

Toets 1: Opslag

Sectoren/Versies
Groene ruimte geplaatst: nov 2012
GT Bloementeelt geplaatst: nov 2012
GT Groententeelt geplaatst: nov 2012
GT Potplantenteelt geplaatst: nov 2012
OT Akkerbouw geplaatst: nov 2012
OT Bollenteelt geplaatst: nov 2012
OT Boomteelt geplaatst: nov 2012
OT Fruitteelt geplaatst: nov 2012
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: nov 2012
Veehouderij geplaatst: nov 2012

 

Toets 2: Vervoer

Sectoren/Versies
Groene ruimte geplaatst: nov 2012
GT Bloementeelt geplaatst: nov 2012
GT Groententeelt geplaatst: nov 2012
GT Potplantenteelt geplaatst: nov 2012
OT Akkerbouw geplaatst: nov 2012
OT Bollenteelt geplaatst: nov 2012
OT Boomteelt geplaatst: nov 2012
OT Fruitteelt geplaatst: nov 2012
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: nov 2012
Veehouderij geplaatst: nov 2012

 

Toets 3: Gewasbeschermingsplan

Sectoren/Versies
Groene ruimte Niet ontwikkeld
GT Bloementeelt
GT Groententeelt
GT Potplantenteelt
OT Akkerbouw
OT Bollenteelt
OT Boomteelt
OT Fruitteelt
OT Vollegrondsgroenteteelt
Veehouderij

 

Downloaden als bestand

Overzicht van de toetsen, periode: CRETA 8 t/m 24 mei

Versie *= nieuw Niveau aanduiding Cijfer Opmerking
1 Nederlands Lezen B1 2009 Ja Nee
2 Nederlands Lezen B2 2009 Ja Nee
3 Nederlands Luisteren B1 2009 Ja Nee
4 Nederlands Luisteren B2 2009 Ja Nee
5 Nederlands Lezen 2F 2011 Ja Ja
6 Nederlands Lezen 3F 2011 Ja Ja
7 Nederlands Luisteren 2F 2011 Ja Ja
8 Nederlands Luisteren 3F 2011 Ja Ja
9 Nederlands 2F 2012 * Nee Ja Combitoets Lezen en Luisteren
10 Nederlands 3F 2012 * Nee Ja Combitoets Lezen en Luisteren
11 Engels Lezen A1 2011 Ja Ja
12 Engels Lezen A2 2012 * Nee Ja
13 Engels Lezen B1 2012 * Nee Ja
14 Engels Luisteren A1 2012 * Nee Ja
15 Engels Luisteren A2 2012 * Nee Ja
16 Engels Luisteren B1 2011 Ja Ja
17 Rekenen 2F 2012 * Nee Ja
18 Rekenen 3F 2012 * Nee Ja

Opmerkingen bij tabel:
De versie (jaartal) aanduiding wordt in de tussentijdse resultatenlijsten tussen haakjes aangegeven bij de toetsnaam, bijv. “Creta Rekenen 2F (2012)”. Waar geen jaartal staat (in de tussentijdse resultatenlijsten) gaat het om de 2009 versie.
Een kleine verwarring kan ontstaan bij de Cito toetshandleidingen en omzettingstabellen. Deze hebben een jaartal hoger dan de toetsnaam. Dus bijv. de handleiding “2013 Handleiding Rekenen 2F (2012)” hoort bij de toets “Creta Rekenen 2F (2012)”.

 

Overzicht van de toetsen, periode: CRETA 25 februari t/m 11 maart

Versie *= nieuw Niveau aanduiding Cijfer Opmerking
1 Nederlands Lezen B1 2009 Ja Nee
2 Nederlands Lezen B2 2009 Ja Nee
3 Nederlands Luisteren B1 2009 Ja Nee
4 Nederlands Luisteren B2 2009 Ja Nee
5 Nederlands Lezen 2F 2011 Ja Ja
6 Nederlands Lezen 3F 2011 Ja Ja
7 Nederlands Luisteren 2F 2011 Ja Ja
8 Nederlands Luisteren 3F 2011 Ja Ja
9 Nederlands 2F 2012 * Nee Ja Combitoets Lezen en Luisteren
10 Nederlands 3F 2012 * Nee Ja Combitoets Lezen en Luisteren
11 Engels Lezen A1 2011 Ja Ja
12 Engels Lezen A2 2012 * Nee Ja
13 Engels Lezen B1 2012 * Nee Ja
14 Engels Luisteren A1 2012 * Nee Ja
15 Engels Luisteren A2 2012 * Nee Ja
16 Engels Luisteren B1 2011 Ja Ja
17 Rekenen 2F 2012 * Nee Ja
18 Rekenen 3F 2012 * Nee Ja

Opmerkingen bij tabel:
De versie (jaartal) aanduiding wordt in de tussentijdse resultatenlijsten tussen haakjes aangegeven bij de toetsnaam, bijv. “Creta Rekenen 2F (2012)”. Waar geen jaartal staat (in de tussentijdse resultatenlijsten) gaat het om de 2009 versie.
Een kleine verwarring kan ontstaan bij de Cito toetshandleidingen en omzettingstabellen. Deze hebben een jaartal hoger dan de toetsnaam. Dus bijv. de handleiding “2013 Handleiding Rekenen 2F (2012)” hoort bij de toets “Creta Rekenen 2F (2012)”.
Voorheen werd er in de uiteindelijke (definitieve) rapportage geen versie aanduiding gebruikt, dus bijv. enkel “Creta Rekenen 2F”. Hiervoor was gekozen aangezien het voor de leerling niet belangrijk is welke versie er gebruikt is. Er zal nog worden onderzocht of en hoe die versie aanduiding terug kan (of moet) komen in de uiteindelijke rapportage voor de docent/examenadministratie.

 

Voor deze toetsperiode hebben 4 AOC’s (met 11 vestigingen) zich aangemeld.
Het aantal aangemelde leerlingen bedraagt 1.143 die gezamenlijk ongeveer 3.000 toetsen gaan maken.

AOC’s en vestigingen:

CITAVERDE COLLEGE (10 leerlingen aangemeld)
Roermond

Clusius College (599 leerlingen aangemeld)
Alkmaar
Hoorn
Schagen

Groenhorst College (116 leerlingen aangemeld)
Emmeloord
Velp

Wellantcollege (418 leerlingen aangemeld)
Aalsmeer
Gorinchem
Oegstgeest
Rijnsburg
Rijswijk

Aangeboden toetsen (met aantallen voor de komende periode):
Nederlands Lezen B1 (0)
Nederlands Lezen B2 (91)
Nederlands Lezen 2F (353)
Nederlands Lezen 3F (69)
Nederlands Luisteren B1 (0)
Nederlands Luisteren B2 (101)
Nederlands Luisteren 2F (343)
Nederlands Luisteren 3F (68)
Nederlands 2F (Lezen+Luisteren) (12)
Nederlands 3F (Lezen+Luisteren) (0)
Engels Lezen A1 (112)
Engels Lezen A2 (31)
Engels Lezen B1 (564)
Engels Luisteren A1 (0)
Engels Luisteren A2 (31)
Engels Luisteren B1 (566)
Rekenen 2F (394)
Rekenen 3F (147)

CRETA = Collectieve Reken- en Taaltoetsen AOC’s

Toetsen behoren te voldoen aan diverse toetscriteria. Eén van de criteria is een goed gebruik van de Nederlandse taal. In geval van twijfel over bijvoorbeeld spelling zijn er diverse hulpmiddelen denkbaar. Zoals de website van het Genootschap Onze Taal.

Op deze website kun je er bijvoorbeeld achter komen welke schrijfwijze de goede is:
layout of lay-out?
Zie:  http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/lay-out-lay-out