Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Category: Toetsen overzichten

Toetscatalogus gewasbescherming toetsen geplaatst

Toetsen geplaatst op ToetscatalogusGroen Onderwijs(Cito)

Versie: 17 mei 2013

Gewasbescherming A

Toets 1: Herkennen van ziekten, plagen, onkruiden, abiotische afwijkingen

Sectoren CBT Summatief (theorie)i.s.m. De groene standaard
Groene ruimte te plaatsen: 28 juni 2013
GT Bloementeelt te plaatsen: 28 juni 2013
GT Groententeelt te plaatsen: 28 juni 2013
GT Potplantenteelt te plaatsen: 28 juni 2013
OT Akkerbouw te plaatsen: 28 juni 2013
OT Bollenteelt te plaatsen: 28 juni 2013
OT Boomteelt te plaatsen: 28 juni 2013
OT Fruitteelt te plaatsen: 28 juni 2013
OT Vollegrondsgroenteteelt te plaatsen: 28 juni 2013
Veehouderij te plaatsen: 28 juni 2013

 

Toets 2: Etiketten, veiligheid, gezond, milieu, naslagwerk en berekenen

Sectoren/Versies Versie 1 Versie 2 Versie 3
Groene ruimte geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
GT Bloementeelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
GT Groententeelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
GT Potplantenteelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
OT Akkerbouw geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
OT Bollenteelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
OT Boomteelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
OT Fruitteelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013
Veehouderij geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 16 nov 2012 geplaatst: 5 febr 2013

 

Toets 3: Uitvoeren van een bespuiting (praktijktoets)

Sectoren/Versies Versie 1 (deeltoets 3A + 3B) Versie 2 (deeltoets 3A + 3B)
Groene ruimte geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
GT Bloementeelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
GT Groententeelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
GT Potplantenteelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
OT Akkerbouw geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
OT Bollenteelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
OT Boomteelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
OT Fruitteelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)
Veehouderij geplaatst: 2006 (actualisatie 2014?) geplaatst: 2011 (actualisatie 2014?)

 

Gewasbescherming B

Toets 1: Biologische achtergronden

Sectoren/Versies Versie 1 Versie 2
Groene ruimte geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
GT Bloementeelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
GT Groententeelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
GT Potplantenteelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
OT Akkerbouw geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
OT Bollenteelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
OT Boomteelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
OT Fruitteelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt
Veehouderij geplaatst: 2 mrt geplaatst: 8 mrt

 

Toets 2:Bestrijdingsmethoden

Sectoren/Versies Versie 1 Versie 2
Groene ruimte geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
GT Bloementeelt geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
Groene ruimte geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
GT Groententeelt geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
GT Potplantenteelt geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
OT Akkerbouw geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
OT Bollenteelt niet ontwikkeld (plannen in 2014) te plaatsen: 21 mei 2013
OT Boomteelt geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013
OT Fruitteelt niet ontwikkeld (plannen in 2014) te plaatsen: 21 mei 2013
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: 17 mei 2013 niet ontwikkeld (plannen in 2014)
Veehouderij geplaatst: 17 mei 2013 te plaatsen: 21 mei 2013

 

Toets 3: Gewasbeschermingsmiddelen

Sectoren/Versies Versie 1 Versie 2
Groene ruimte geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
GT Bloementeelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
Groene ruimte geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
GT Groententeelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
GT Potplantenteelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
OT Akkerbouw geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
OT Bollenteelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
OT Boomteelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
OT Fruitteelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013
Veehouderij geplaatst: 1 mrt 2013 te plaatsen: 31 mei 2013

 

Toets 4: Spuittechniek

Sectoren/Versies Versie 1
Groene ruimte te plaatsen 14 juni 2013
GT Bloementeelt te plaatsen 14 juni 2013
GT Groententeelt te plaatsen 14 juni 2013
GT Potplantenteelt te plaatsen 14 juni 2013
OT Akkerbouw te plaatsen 14 juni 2013
OT Bollenteelt te plaatsen 14 juni 2013
OT Boomteelt te plaatsen 14 juni 2013
OT Fruitteelt te plaatsen 14 juni 2013
OT Vollegrondsgroenteteelt te plaatsen 14 juni 2013
Veehouderij te plaatsen 14 juni 2013

  

Gewasbescherming C

Toets 1: Opslag

Sectoren/Versies
Groene ruimte geplaatst: nov 2012
GT Bloementeelt geplaatst: nov 2012
GT Groententeelt geplaatst: nov 2012
GT Potplantenteelt geplaatst: nov 2012
OT Akkerbouw geplaatst: nov 2012
OT Bollenteelt geplaatst: nov 2012
OT Boomteelt geplaatst: nov 2012
OT Fruitteelt geplaatst: nov 2012
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: nov 2012
Veehouderij geplaatst: nov 2012

 

Toets 2: Vervoer

Sectoren/Versies
Groene ruimte geplaatst: nov 2012
GT Bloementeelt geplaatst: nov 2012
GT Groententeelt geplaatst: nov 2012
GT Potplantenteelt geplaatst: nov 2012
OT Akkerbouw geplaatst: nov 2012
OT Bollenteelt geplaatst: nov 2012
OT Boomteelt geplaatst: nov 2012
OT Fruitteelt geplaatst: nov 2012
OT Vollegrondsgroenteteelt geplaatst: nov 2012
Veehouderij geplaatst: nov 2012

 

Toets 3: Gewasbeschermingsplan

Sectoren/Versies
Groene ruimte Niet ontwikkeld
GT Bloementeelt
GT Groententeelt
GT Potplantenteelt
OT Akkerbouw
OT Bollenteelt
OT Boomteelt
OT Fruitteelt
OT Vollegrondsgroenteteelt
Veehouderij

 

Downloaden als bestand

Nieuwe toetsen

Er worden regelmatig nieuwe toetsen ontwikkeld. Hier staat het overzicht met de opgeleverde toetsen in 2012 en de geplande voor 2013.
Cito maakt toetsen m.b.v. SLOA-gelden. Deze toetsen worden gepubliceerd en beschikbaar gesteld via Toetsplaza.
Bij verdere ontwikkelingen wordt het overzicht aangepast.

[table id=2  /]

Toelichtingen
bij kolom “Id”: Dit is de id van de toets binnen de groene toetsenbank. Wanneer er een toets gepubliceerd is, staat daar een id. Bij klikken hierop wordt er doorgelinkt naar de betreffende toets in de toetsenbank. Daar staan meer gegevens over de toets. De toets kan dan ook geopend worden.
Als men nog niet is ingelogd in de groene toetsenbank komt er eerst een inlogpagina.
bij kolom “Werktitel”: Dit is de voorlopige naam tijdens de ontwikkeling van de toets. Het kan gebeuren dat deze titel op enig moment gewijzigd wordt. Na publicatie en beschikbaar stellen is de titel definitief.
bij kolom “Soort”:
D = Diagnostische (Formatieve) toets
S = Summatieve (Afsluitende) toets, Examen
bij kolom “Status”: In een aantal gevallen kan er doorgeklikt worden naar de toets. In de ontwikkel- en testfase is dat nog niet de definitieve toets, deze moet niet als echte toets gebruikt worden. Het is alleen bedoeld als inzage. Summatieve toetsen zijn enkel te openen na authorisatie.
Er zijn een aantal fasen:
voorbereiding = er wordt gekeken en besproken of er voor een onderwerp toetsen gemaakt moeten en kunnen worden
ontwikkeling = toetsvragen worden ontwikkeld, assessments worden samengesteld
testen = toetsvragen en toetsen worden door diverse mensen getest, toetsen kunnen nog wat wijzigen
gereed = toetsen zijn gepubliceerd op de server
beschikbaar = toetsen zijn geplaatst in de groene toetsenbank en/of in themapagina’s 

Toetsen – Natuurkunde

Beschikbare toetsen voor natuurkunde, incl. proefwerken.

[table id=1 /]

Toelichtingen
bij kolom “server”:
A = AOC-server (aoc02)
T = Toetsplaza-server (aoc03)

Aantallen vragen
Themavragen: 212
Methode Nu voor straks NASK1: 1289
Examens: 1456
Eindtoets basisvorming: 77
Physics: 95

Stand per datum 15 december 2012