Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size
Upgrade QMP V5 QMP bijeenkomst 31 januari 2013

QMP bijeenkomst 31 januari 2013

In de bijeenkomst van QMP-Coördinatoren d.d. 31 januari 2013 is besloten dat de eerder genoemde breekpunten van zodanig belang zijn dat de upgrade naar v5 moet worden uitgesteld.
Er wordt pas overgegaan naar een volgende versie als de uitgangspunten aanwezig zijn.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • goede technische werking
  • de vraag wordt op dezelfde wijze getoond als in v4, zonder dat wijzigingen in de vraag nodig zijn
  • huidige url’s van toetslinks moeten blijven werken (doorverwijzing of andere technische oplossing)

De twee laatste uitgangspunten zijn nog niet op orde.

Er is een verlenging aangevraagd voor de mirror licentie. Stoas gaat dat bij QM aanvragen voor een periode van 6 maanden.
De huidige geconstateerde problemen worden nog eenmaal op een rij gezet en deze worden (samen met printscreens en live voorbeelden van vragen in v4 en v5) via Stoas aangekaart bij QM. Dit gebeurt o.a. bij de conferentie van QM in maart (in de VS).
Tijdens de komende periode van 6 maanden wordt er nog nader gekeken naar mogelijke oplossingen.

Mocht blijken dat er oplossingen gevonden worden dan kunnen we bijv. in de zomer overgaan naar v5.
Dan zal er nogmaals een migratie van de database en resources plaatsvinden.

Concreet en praktisch:
- blijf tot nader orde werken in v4
- je mag natuurlijk al wel zaken uitproberen in v5
- materiaal ontwikkeld in v5 kun je terugzetten naar v4 (hulp inroepen als niet bekend is hoe dit gedaan kan worden)