Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Archive for February, 2013

Overzicht van de toetsen, periode: CRETA 25 februari t/m 11 maart

Versie *= nieuw Niveau aanduiding Cijfer Opmerking
1 Nederlands Lezen B1 2009 Ja Nee
2 Nederlands Lezen B2 2009 Ja Nee
3 Nederlands Luisteren B1 2009 Ja Nee
4 Nederlands Luisteren B2 2009 Ja Nee
5 Nederlands Lezen 2F 2011 Ja Ja
6 Nederlands Lezen 3F 2011 Ja Ja
7 Nederlands Luisteren 2F 2011 Ja Ja
8 Nederlands Luisteren 3F 2011 Ja Ja
9 Nederlands 2F 2012 * Nee Ja Combitoets Lezen en Luisteren
10 Nederlands 3F 2012 * Nee Ja Combitoets Lezen en Luisteren
11 Engels Lezen A1 2011 Ja Ja
12 Engels Lezen A2 2012 * Nee Ja
13 Engels Lezen B1 2012 * Nee Ja
14 Engels Luisteren A1 2012 * Nee Ja
15 Engels Luisteren A2 2012 * Nee Ja
16 Engels Luisteren B1 2011 Ja Ja
17 Rekenen 2F 2012 * Nee Ja
18 Rekenen 3F 2012 * Nee Ja

Opmerkingen bij tabel:
De versie (jaartal) aanduiding wordt in de tussentijdse resultatenlijsten tussen haakjes aangegeven bij de toetsnaam, bijv. “Creta Rekenen 2F (2012)”. Waar geen jaartal staat (in de tussentijdse resultatenlijsten) gaat het om de 2009 versie.
Een kleine verwarring kan ontstaan bij de Cito toetshandleidingen en omzettingstabellen. Deze hebben een jaartal hoger dan de toetsnaam. Dus bijv. de handleiding “2013 Handleiding Rekenen 2F (2012)” hoort bij de toets “Creta Rekenen 2F (2012)”.
Voorheen werd er in de uiteindelijke (definitieve) rapportage geen versie aanduiding gebruikt, dus bijv. enkel “Creta Rekenen 2F”. Hiervoor was gekozen aangezien het voor de leerling niet belangrijk is welke versie er gebruikt is. Er zal nog worden onderzocht of en hoe die versie aanduiding terug kan (of moet) komen in de uiteindelijke rapportage voor de docent/examenadministratie.

 

Voor deze toetsperiode hebben 4 AOC’s (met 11 vestigingen) zich aangemeld.
Het aantal aangemelde leerlingen bedraagt 1.143 die gezamenlijk ongeveer 3.000 toetsen gaan maken.

AOC’s en vestigingen:

CITAVERDE COLLEGE (10 leerlingen aangemeld)
Roermond

Clusius College (599 leerlingen aangemeld)
Alkmaar
Hoorn
Schagen

Groenhorst College (116 leerlingen aangemeld)
Emmeloord
Velp

Wellantcollege (418 leerlingen aangemeld)
Aalsmeer
Gorinchem
Oegstgeest
Rijnsburg
Rijswijk

Aangeboden toetsen (met aantallen voor de komende periode):
Nederlands Lezen B1 (0)
Nederlands Lezen B2 (91)
Nederlands Lezen 2F (353)
Nederlands Lezen 3F (69)
Nederlands Luisteren B1 (0)
Nederlands Luisteren B2 (101)
Nederlands Luisteren 2F (343)
Nederlands Luisteren 3F (68)
Nederlands 2F (Lezen+Luisteren) (12)
Nederlands 3F (Lezen+Luisteren) (0)
Engels Lezen A1 (112)
Engels Lezen A2 (31)
Engels Lezen B1 (564)
Engels Luisteren A1 (0)
Engels Luisteren A2 (31)
Engels Luisteren B1 (566)
Rekenen 2F (394)
Rekenen 3F (147)

CRETA = Collectieve Reken- en Taaltoetsen AOC’s

In de bijeenkomst van QMP-Coördinatoren d.d. 31 januari 2013 is besloten dat de eerder genoemde breekpunten van zodanig belang zijn dat de upgrade naar v5 moet worden uitgesteld.
Er wordt pas overgegaan naar een volgende versie als de uitgangspunten aanwezig zijn.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • goede technische werking
  • de vraag wordt op dezelfde wijze getoond als in v4, zonder dat wijzigingen in de vraag nodig zijn
  • huidige url’s van toetslinks moeten blijven werken (doorverwijzing of andere technische oplossing)

De twee laatste uitgangspunten zijn nog niet op orde.

Er is een verlenging aangevraagd voor de mirror licentie. Stoas gaat dat bij QM aanvragen voor een periode van 6 maanden.
De huidige geconstateerde problemen worden nog eenmaal op een rij gezet en deze worden (samen met printscreens en live voorbeelden van vragen in v4 en v5) via Stoas aangekaart bij QM. Dit gebeurt o.a. bij de conferentie van QM in maart (in de VS).
Tijdens de komende periode van 6 maanden wordt er nog nader gekeken naar mogelijke oplossingen.

Mocht blijken dat er oplossingen gevonden worden dan kunnen we bijv. in de zomer overgaan naar v5.
Dan zal er nogmaals een migratie van de database en resources plaatsvinden.

Concreet en praktisch:
- blijf tot nader orde werken in v4
- je mag natuurlijk al wel zaken uitproberen in v5
- materiaal ontwikkeld in v5 kun je terugzetten naar v4 (hulp inroepen als niet bekend is hoe dit gedaan kan worden)