Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size
Toetsplaza Onze Taal

Onze Taal

Toetsen behoren te voldoen aan diverse toetscriteria. Eén van de criteria is een goed gebruik van de Nederlandse taal. In geval van twijfel over bijvoorbeeld spelling zijn er diverse hulpmiddelen denkbaar. Zoals de website van het Genootschap Onze Taal.

Op deze website kun je er bijvoorbeeld achter komen welke schrijfwijze de goede is:
layout of lay-out?
Zie:  http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/lay-out-lay-out