Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size
Upgrade QMP V5 Mogelijke lay-out problemen v5

Mogelijke lay-out problemen v5

Er worden een aantal problemen geconstateerd bij de wijze waarop de inhoud van de vragen getoond worden in toetsen.
Deze problemen zijn gemeld aan en doorgesproken bij Stoas. Ze worden ook geescaleerd richting Questionmark zelf.
Uitgangspunt, bij de lay-out op vraagniveau, is dat de vraag er hetzelfde uitziet als in v4 en wel in alle browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari). Waar dat (nog) niet zo is moet dat worden hersteld in een template en/of css. Deze herstelactie wordt in eerste instantie neergelegd bij de leverancier (Stoas) en/of de producent (Questionmark) als functionele eis bij de upgrade.

  • Bij het gebruik van meerdere tekstvelden in de vraag (bijv. een tekstveld voor een afbeelding en een ander tekstveld voor de stam van de vraag zelf).
    Bij dit soort vragen is er een verschil te constateren tussen de diverse browsers. Bij IE staan de tekstvelden allen (van links naar rechts) naast elkaar. Met uitzondering van de antwoordmogelijkheden zelf (bijv. het invulveld of keuzen bij MC-vraag), die verschijnen wel onder de tekstvelden. Bij de andere browsers staan de tekstvelden onder elkaar.
  • Als een afbeelding in een apart tekstveld ingesteld staat met align=left, dan nog worden de volgende tekstvelden niet getoond aan de rechterkant van de afbeelding, maar eronder.
  • Bij het gebruik van de links-rechts indeling via een stylingclass (class=ltekstscroll) wordt het tekstveld met de vraag niet getoond aan de rechterkant, maar eronder.
    Deze styling is ingesteld op 50%. Maar deze 50% is niet zichtbaar als zodanig. Het linkertekstveld lijkt een vaste breedte te krijgen.
  • Met Chrome en Firefox kan het gebeuren dat er zinnen worden afgebroken, dus op nieuwe regel worden gezet. Terwijl er geen html code in die regel staat. Onduidelijk is wanneer dit wel of niet gebeurt.
  • Op een tablet wordt er automatisch (door instellingen in template) een m0biele styling gebruikt. Dat is ook de bedoeling. Binnen dit mobiele template worden er diverse afbeeldingen op een onjuiste manier geresized (kleiner gemaakt). Zodanig dat de afbeeldingen niet meer te lezen/gebruiken zijn.
  • Binnen het mobiele template worden invelvelden (van bijv. nummerieke vraag) breder (lijkt bijna volledige breedte) dan de bedoeling. Instellingen van breedte binnen de vraag hebben geen effect.