Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size
Digitaal toetsen Bottleneck’s bij digitale toetsing

Bottleneck’s bij digitale toetsing

Er zijn vele knelpunten en redenen te bedenken waardoor digitale toetsing nog steeds niet echt van de grond komt. Een aantal zijn meer van persoonlijke aard, andere meer van organisatorische aard. De redenen kunnen heel legitiem zijn. Maar ze kunnen ook berusten op verkeerde aannames of wellicht begripsverwarringen. Soms worden redenen er met de haren bijgesleept.

Er zijn echter ook omslagpunten mogelijk. Momenten waarop digitale toetsing ineens in de lift kan komen. Het is zaak om deze momenten te herkennen en daar op in te spelen.

Hoe men (docenten en management) ook in dit thema staat of van plan is te gaan staan, het is belangrijk om uit te gaan van een belangrijk uitgangspunt: digitale toetsing is een middel en geen doel op zich. Een middel om te komen tot iets, een middel om ergens achter te komen, een middel om beter te kunnen worden. Een hulpmiddel en leermiddel, niets meer en niets minder dan dat.
Men moet de voordelen van digitale toetsing in het oog houden en tegelijk de nadelen (die er ook zijn) niet vergeten.

Bekende knelpunten (in een brainstorm opgesomd; er zijn overlappingen):

 • ik moet al zoveel doen, daar heb ik geen tijd voor
 • op mijn manier gaat het toch ook goed
 • het zal mijn tijd wel duren
 • ik wil wel, maar …’
 • er zijn geen pc’s genoeg
 • het wordt als moeilijk ervaren
 • management zegt wel A, maar geen B
 • toetsing doen we toch niet meer
 • docenten zijn wel vakexperts, maar geen toetsexperts
 • het kan onduidelijk zijn welke toetsen er al zijn, waar te vinden en hoe in te zetten
 • het kan onduidelijk zijn wat de inhoud van bestaande toetsen is
 • men heeft kritiek op de content van bestaande toetsen
 • er is sprake van een leercurve bij de toetsconstructie binnen de applicatie
 • er is vaak geen sprake van een inbedding binnen de organisatie (geen toetsbeleid)
 • men ziet de voordelen niet, enkel de nadelen
 • het begrip ‘toetsing’ wordt vaak nog in de ‘ouderwetse’ setting geplaatst –> toetsen om een cijfer te produceren.

Wellicht zijn er nog meer knelpunten te bedenken.
Om het gebruik van digitale toetsing te bevorderen zullen deze knelpunten op een of andere wijze aangepakt moeten worden.

Tags:  ,