Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Archive for December, 2012

Toetsen behoren te voldoen aan diverse toetscriteria. Eén van de criteria is een goed gebruik van de Nederlandse taal. In geval van twijfel over bijvoorbeeld spelling zijn er diverse hulpmiddelen denkbaar. Zoals de website van het Genootschap Onze Taal.

Op deze website kun je er bijvoorbeeld achter komen welke schrijfwijze de goede is:
layout of lay-out?
Zie:  http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/lay-out-lay-out

 

Er worden een aantal problemen geconstateerd bij de wijze waarop de inhoud van de vragen getoond worden in toetsen.
Deze problemen zijn gemeld aan en doorgesproken bij Stoas. Ze worden ook geescaleerd richting Questionmark zelf.
Uitgangspunt, bij de lay-out op vraagniveau, is dat de vraag er hetzelfde uitziet als in v4 en wel in alle browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari). Waar dat (nog) niet zo is moet dat worden hersteld in een template en/of css. Deze herstelactie wordt in eerste instantie neergelegd bij de leverancier (Stoas) en/of de producent (Questionmark) als functionele eis bij de upgrade.

  • Bij het gebruik van meerdere tekstvelden in de vraag (bijv. een tekstveld voor een afbeelding en een ander tekstveld voor de stam van de vraag zelf).
    Bij dit soort vragen is er een verschil te constateren tussen de diverse browsers. Bij IE staan de tekstvelden allen (van links naar rechts) naast elkaar. Met uitzondering van de antwoordmogelijkheden zelf (bijv. het invulveld of keuzen bij MC-vraag), die verschijnen wel onder de tekstvelden. Bij de andere browsers staan de tekstvelden onder elkaar.
  • Als een afbeelding in een apart tekstveld ingesteld staat met align=left, dan nog worden de volgende tekstvelden niet getoond aan de rechterkant van de afbeelding, maar eronder.
  • Bij het gebruik van de links-rechts indeling via een stylingclass (class=ltekstscroll) wordt het tekstveld met de vraag niet getoond aan de rechterkant, maar eronder.
    Deze styling is ingesteld op 50%. Maar deze 50% is niet zichtbaar als zodanig. Het linkertekstveld lijkt een vaste breedte te krijgen.
  • Met Chrome en Firefox kan het gebeuren dat er zinnen worden afgebroken, dus op nieuwe regel worden gezet. Terwijl er geen html code in die regel staat. Onduidelijk is wanneer dit wel of niet gebeurt.
  • Op een tablet wordt er automatisch (door instellingen in template) een m0biele styling gebruikt. Dat is ook de bedoeling. Binnen dit mobiele template worden er diverse afbeeldingen op een onjuiste manier geresized (kleiner gemaakt). Zodanig dat de afbeeldingen niet meer te lezen/gebruiken zijn.
  • Binnen het mobiele template worden invelvelden (van bijv. nummerieke vraag) breder (lijkt bijna volledige breedte) dan de bedoeling. Instellingen van breedte binnen de vraag hebben geen effect.

 

Het Lijstrapport cesuur is geen standaard rapporttype van Questionmark. Het cesuurrapport is speciaal op maat gemaakt, destijds nog in v3. Ook in v4 kennen we dit rapport.
Bij de upgrade naar v5 is dit rapport niet meer aanwezig. Er moet eerst gekeken worden naar de mogelijkheden (en kosten) om ook dit rapport te upgraden.

Er is echter wel een andere mogelijkheid. En dat is via een export van de scores via “Export for Excel” (v4) / “Exporteren voor Excel” (v5). Deze export kan dan in Excel worden verwerkt tot cijfers aan de hand van een cesuur. Dit kan gemakkelijk gerealiseerd worden via een Excel invoegtoepassing.

Kijk hier voor het downloaden en gebruik van deze invoegtoepassing. Of kijk onder het menu item “Tools”.