Uit Toetsplaza KnowledgeBase
Ga naar: navigatie, zoeken
Kenmerken
Onderwerp: Gewasbescherming
Status: definitief
Opmerking:
Document:
Toetstype: Examen, Oefeningen
Doelgroep: Docent, Examensecretaris
Datum: 09-12-2014
 ! Wijzigingen:
  • Eisen kennisexamen 670-3a nieuwe versie, d.d. 7 aug. 2014
  • Onderdeel 2 als digitaal examen, d.d. 1 november 2015
  • Links naar Gewasbescherming B en C toegevoegd, dd. 8 december 2015

Examinering Gewasbescherming

De Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC Raad werkt in overleg met Bureau Erkenningen, het coördinatorenoverleg, de Groene Standaard en de examensecretarissen van de aoc’s aan uniformering van de examens. Vanaf augustus 2013 worden alle examens uitvoeren gewasbescherming op een uniforme wijze afgenomen. De eerste voorbeeldexamens zijn beschikbaar via de toetscatalogus.

De papieren examens zijn geplaatst in de landelijke Toetscatalogus (inlog vereist). Zie voor toegang tot de toetscatalogus de onderstaande links.
De digitale examens kunnen via de toetspagina van Toetsplaza worden afgenomen.

Links Toetscatalogus

De examens

Bij gewasbescherming zijn er zowel papieren als digitale examens beschikbaar.

Papieren examens
De examens die nog op papier worden afgenomen staan in de toetscatalogus. 
Het gaat hier om:

Digitale examens
Bij Gewasbescherming A is onderdeel 1 en 2 als digitaal examen beschikbaar.
Deze digitale (sector)examens kunnen gebruikt worden als instellingsexamen (op eigen verantwoording van de instelling). Voor deze examens is een speciaal inlogaccount nodig. Deze kan aangevraagd worden via: gewasbescherming@toetsplaza.nl.
Onderdeel 1 gaat over "herkennen van ziekten, plagen, onkruiden en abiotische factoren". En wel per sector (akkerbouw, bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, glasgroenten, potplantenteelt, bloementeelt, groene ruimte, vollegrondsgroenteteelt en veehouderij).
Onderdeel 2 gaat over "etiket lezen, arbeidsveiligheid en volksgezondheid, milieu, methodes en apparatuur, dosering berekenen, algemene gewasbeschermingskennis en wet- en regelgeving" (gesloten teelt, open teelt, groene ruimte).

Bij Gewasbescherming B is onderdeel 1 als digitaal examen beschikbaar.
Deze digitale (sector)examens kunnen gebruikt worden als instellingsexamen (op eigen verantwoording van de instelling). Voor deze examens is een speciaal inlogaccount nodig. Deze kan aangevraagd worden via: gewasbescherming@toetsplaza.nl.
Onderdeel 1 gaat over "Ziekten, plagen, onkruiden en abiotische factoren; geïntegreerd telen; chemische gewasbescherming; doppen; planmatige aanpak; wetgeving".

Links naar toetspagina's (examens) - voor de kandidaat (en docent)
Links naar informatie - voor de docent

Digitale oefeningen

Voor gewasbescherming zijn een aantal toetspagina's ingericht met de ingang naar de digitale toetsen.

Digitale oefeningen (en formatieve toetsen)
De digitale oefeningen zijn zonder inlog te gebruiken. Er wordt na het opstarten van een oefening gevraagd om een aantal gegevens in te vullen. Die gegevens worden gebruikt voor de feedback en rapportage na afloop van de oefening.

Link naar toetspagina (oefeningen)