Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Inloggen

Ga naar www.toetsplaza.nl/mboexamens.

Klik op Gewasbescherming
Aan de rechterkant verschijnen de links naar de toetsen. Van elke sector staat er een toets.

Klik op de juiste toetslink. Er verschijnt een inlogscherm:

De deelnemer moet hier inloggen (met een deelnemeraccount):

Klik op de knop “Starten”.
Na deze inlog komt er nog een tweede inlogscherm (= de surveillantinlog). Bij deze tweede inlog moet er ingelogd worden met het beheerderaccount:

Klik op de knop “Start toets”. Hiermee wordt de toets daadwerkelijk vrijgegeven en gestart.