Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Rapporten

STAP 3: Rapporten

Ga naar www.toetsplaza.nl/mboexamens.

Klik op Gewasbescherming
Klik op Beschrijving

Er staan onder Beschrijving links naar rapportages per toets (eventueel naar beneden scrollen).
Klik op de juiste rapportagelink. Er verschijnt een inlogscherm:

Inloggen met het beheerderaccount. Je krijgt dan een actueel rapport van de resultaten.
Er is te filteren op bijv. datum. Ook is het mogelijk om een bepaalde deelnemer terug te vinden.
In dit rapport staat op elke regel (dus bij ieder resultaat) een icoon –> hiermee wordt een zg. coachingrapport opgeroepen. Dit geeft het totaalresultaat van die deelnemer.