Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Deelnemers

Deelnemeraccount (de 1e inlog)

Er wordt één algemeen te gebruiken deelnemeraccount per vestiging verstrekt.
Dit account is steeds weer opnieuw te gebruiken.
Bijvoorbeeld –> Inlognaam: 12vi12-xxyy (wachtwoord is hetzelfde als inlognaam)
(waarbij xxyy staat voor de vakcode)