Toetsplaza Commons

De nieuwe backoffice van Toetsplaza met volop mogelijkheden voor de opbouw van een echte Groene Toets Gemeenschap.
Font Size

Het Lijstrapport cesuur is geen standaard rapporttype van Questionmark. Het cesuurrapport is speciaal op maat gemaakt, destijds nog in v3. Ook in v4 kennen we dit rapport.
Bij de upgrade naar v5 is dit rapport niet meer aanwezig. Er moet eerst gekeken worden naar de mogelijkheden (en kosten) om ook dit rapport te upgraden.

Er is echter wel een andere mogelijkheid. En dat is via een export van de scores via “Export for Excel” (v4) / “Exporteren voor Excel” (v5). Deze export kan dan in Excel worden verwerkt tot cijfers aan de hand van een cesuur. Dit kan gemakkelijk gerealiseerd worden via een Excel invoegtoepassing.

Kijk hier voor het downloaden en gebruik van deze invoegtoepassing. Of kijk onder het menu item “Tools”.

Ook bij toetsing spelen auteursrechten een belangrijke rol. Tot op heden is daar (te) weinig aandacht aan besteed.

Bij auteursrechten binnen toetsen gaat het om:

  • multimedia: afbeeldingen, video en audio (veelal ‘zomaar’ gevonden op het internet)
  • al bestaande toetsvragen (van bijv. methoden van uitgeverijen)
  • documenten

Hoe gaan we hier op een nette manier mee om? Streven is om bij alle toetsen de auteursrechten goed geregeld te hebben.
Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden op: http://www.surf.nl/auteursrechten

Wordt vervolgd ….

Er zijn vele manieren om materialen aan te bieden en te delen. Van een eenvoudig Content Management Systeem (CMS) tot grote, ingewikkelde applicaties.
Ik heb hierbij een aantal randvoorwaarden gesteld:

 • het moet Open Source zijn, werkend op Apache webserver, met PHP als scriptaal en MySQL als database
 • het moet eenvoudig in te richten zijn
  • snelle en makkelijke installatie
  • zonder of liever geen noodzakelijke aanpassingen in de code zelf
  • alles vanuit een beheerfunctionaliteit
 • het moet eenvoudig te bedienen zijn
  • voor de beheerder
  • voor de gebruiker zelf
 • het moet flexibel zijn
  • layout en opbouw van pagina’s
  • uitbreidbaar, met modulen/plugins, zonder de hoofdapplicatie te beïnvloeden/wijzigen
  • genoeg mogelijkheden
  • zoveel als mogelijk aansluitbaar zijn op andere applicaties (waar dat aan de orde mocht zijn
 • artikelen, pagina’s en blogs moeten op een simpele manier geschreven en geplaatst kunnen worden (zelfs door digibeten)
 • er moet een zekere vorm van autorisatie mogelijk zijn, op artikel niveau en op bestandsniveau (bij geplaatste documenten)
 • er moeten community aspecten kunnen worden ingesteld (groepen, discussies, reacties)

 

Na diverse applicaties bekeken te hebben kwam ik uit op WordPress. De zeer bekende software voor het maken van blogs. Minder bekend is echter dat WordPress op dit moment een zeer uitgebreid en flexibel systeem is. Het is eigenlijk een volwaardig CMS met zeer veel flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden. WordPress is te gebruiken van een zeer simpele website/blog tot een zeer uitgebreide en grote website. Dit dankzij de vele plugins en beschikbare thema’s (templates).

WordPress lijkt dus de beste papieren te hebben, met de beste combinatie van snelheid, flexibiliteit en mogelijkheden.

Er zal nog wel onderzocht en geëxperimenteerd moeten worden op welke manier de applicatie het beste kan worden ingericht. En dus ook met welke plugins.

Wat gaan we doen op deze site? Of liever gezegd .. wat missen we. En in welke zaken kunnen we een goede aanvulling geven op het gebruik van digitale toetsen?

Hierover zien we graag input van de gebruiker zelf. Dus deel jouw zienswijze en/of ideeen.

Er zijn en worden wel materialen ontwikkeld of verzameld die kunnen helpen bij het gebruik. Maar (te) vaak zijn die materialen te versnipperd, lastig te vinden of soms ook weer verdwenen.
Op deze site kunnen we die zaken verzamelen en aanbieden. Zodat ze altijd via een plek ook weer gevonden kunnen worden.

Ik denk aan bijv.:

 • Specifieke informatie bij diverse toetsen. Waar bestaat de toets uit, waar kan deze gebruikt worden.
 • Toetsconstructie. Hoe werkt dat, waar moet je op letten.
 • Toetskwaliteit.
 • Handleidingen bij diverse onderdelen van het gebruikte digitaal toetssysteem.
 • Voorbeelden van goede toetsvragen.
 • Vragen die als ‘sjabloon’ kunnen dienen.
 • Soorten van toetsen.
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Informatie over updates.
 • Mogelijke werkwijze.
 • Delen van resources.
 • Delen van links.

Maar ook lopende ontwikkelingen, zoals:

 • stand van zaken nieuwe thema’s, toetspagina’s, toetsen
 • samenwerking bij ontwikkelen en verzamelen van toetsitems en toetsen
 • overleg

Dit alles in een direct leesbare vorm (de pagina’s, artikelen en blogs) en als download (Word, PDF, ePub).

Er is al een prima website www.toetsplaza.nl. Op die website is van alles te vinden over digitale toetsing binnen het groene onderwijs.

Toetsplaza.nl is een ingang voor een breed publiek, van management tot en met de leerling. Er zijn o.a. (vele) toetsingangen te vinden, algemene informatie en nieuwsberichten. We missen echter een goede ‘backoffice’ met een opslag en vindbaarheid van de diverse zaken die een docent ook nodig heeft (of zijn of haar leven vergemakkelijken).

In de begintijd van het project AOC’s Online (waar de digitale toetsing een onderdeel van was)  was er een projectruimte op Livelink (groenkennisnet). Deze projectruimte wordt echter al enige tijd niet meer dagelijks gebruikt en fungeert enkel als archief. Naast diverse uitstekende voordelen van Livelink (het is een prima document management systeem met verregaande mogelijkheden om bijv. rechten toe te kennen) heeft het toch enkele nadelen. Het is niet een website met een echte web 2.0 technologie. Uitwisselingen en communicatie binnen het systeem zijn vaak wat lastig. Documenten worden goed opgeslagen, maar zijn niet altijd makkelijk terug te vinden. En bovendien gebruikt niet ieder AOC Livelink. Dat laatste heeft als gevolg dat niet iedereen een account heeft of kan krijgen.

We missen dus een goed werkende projectruimte. Deze nieuwe community website probeert daar wat aan te doen.

“Gezamelijk zijn we sterker”